Skip to content

Cases

BIG-Magazine

Opdrachtgever

Het BIG is een Belgisch-Nederlandse vereniging van bedrijven, instellingen en personen die beroeps- of bedrijfsmatig betrokken zijn bij het vakgebied (ondergrondse) buisleidingen. Het BIG ziet de buisleiding, naast weg, rail, lucht en vaarweg, als de vijfde transportmodaliteit, onmisbaar voor het goed functioneren van de moderne maatschappij.

Resultaat

Twee keer per jaar verschijnt het BIG-magazine, een magazine van 28 pagina’s met achtergrondinformatie, opinie-artikelen en diverse columns over de buisleidingenindustrie.

Boven de grond merk je er niks van, maar onder de grond loopt zo’n 3 miljoen kilometer aan kabels en leidingen: een wereld op zich.

Het Buisleiding Industrie Gilde (BIG) is een netwerkplatform voor iedereen die zich professioneel bezig houdt met deze ondergrondse transportmodaliteit.
Het BIG wil met een mooi professioneel vakmagazine informeren over het vakgebied buisleidingen. Het magazine dient meerdere doelen. Het verenigt content, vertelt over innovaties op het vakgebied, deelt opinies en schept draagvlak. Het magazine verschijnt als gedrukt exemplaar met veel ruimte voor prachtige foto’s die een kijkje geven in het vak. Vandaag de dag wordt er wel eens getwijfeld aan het nut van een gedrukt magazine. Maar wat ons betreft is het heel mooi om nog steeds een tastbaar product te hebben. Mensen geven aan het plezierig te vinden om het blad op de deurmat te vinden en erin te kunnen bladeren.

Het BIG-Magazine wordt gecoördineerd en geschreven door TALK ABOUT. We hebben inmiddels een lange staat van dienst op het gebied van magazines maken en weten heel goed hoe je verhalen vertelt die inspireren en prikkelen. We coördineren de redactievergadering, werken het redactieschema uit. Maar we zijn ook verantwoordelijk voor de productie van de meeste van de teksten. Voor het magazine van het BIG schrijven we achtergrondartikelen, informerende rubrieken en diepgravende en inspirerende interviews. Hiervoor doen we diverse interviews, soms op de meest bijzondere locaties.

Naast de tekst zijn uiteraard ook de beelden bepalend. Hiervoor hebben wij nauw contact met een fotograaf die standaard werkt voor het blad. Bovendien is de vormgeving net zo belangrijk als de inhoud. Voor het BIG-Magazine werken wij samen met studio 2MAALEE. Met dit vormgevingsbureau en de fotograaf maken we 2 maal per jaar een prachtig blad.

 

Beelden

Meer cases

CONTENT

9 april 2024

LIFESTYLE PR

5 maart 2024

CONTENT

31 augustus 2023

MEDIA-OFFENSIEF

12 juli 2023

Onze klanten