Skip to content

Cases

Een integraal Kindcentrum Christoffel

Opdrachtgever

Basisschool Christoffel is een katholieke basisschool in Tilburg. De school staat voor samenwerking, geborgenheid en heeft oog voor verschillen. Sinds 2018 opereren de basisschool en de kinderopvang Schout al vanuit één gebouw. Het schoolgebouw is volledig vernieuwd. Door het samengaan van de twee organisaties kan er nu een breed pakket aan onderwijs en opvang worden aangeboden voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Resultaat

Op 17 mei is het kindcentrum officieel geopend door de wethouder van Tilburg. Uiteraard hebben we daarvoor een persbericht gestuurd om de pers uit te nodigen. Ook de ouders, leerlingen en medewerkers waren bij deze opening. De eerste reacties waren positief. Het is nu de taak aan de organisatie om dit traject verder uit te rollen, zoals een nieuwe website, social media, etc. TALK ABOUT zal bijspringen als de behoefte er is.

Een integraal kindcentrum dat onderwijs én opvang voor kinderen van nul tot dertien jaar samenbrengt. Met deze ambitie gingen basisschool Christoffel en Kinderopvang Schout in Tilburg officieel samenwerken in Kindcentrum Christoffel. Aan ons de taak om de communicatie in en rondom de nieuwe organisatie in goede banen te leiden.

Doelstellingen

Kindcentrum Christoffel gaat verder dan samenwerking: er komt één visie, één pedagogisch beleid, één gebouw, één team en één eindverantwoordelijke directeur. Het wordt dus echt een nieuwe organisatie. Voor de medewerkers geldt dat er draagvlak gecreëerd moet worden en dat ze weten waar het nieuwe kindcentrum voor staat. Voor de ouders en leerlingen geldt dat ze op de hoogte moeten zijn van de nieuwe ontwikkelingen en positief tegenover de nieuwe organisatie staan.

Aanpak

Om te beginnen aan dit vraagstuk is het belangrijk om te weten wat de huidige situatie is. Hoe kijkt men aan tegen de twee organisaties en wat wordt straks de meerwaarde van de nieuwe organisatie? TALK ABOUT heeft dit door middel van diepte-interviews met ouders en medewerkers onderzocht. De resultaten zijn verwerkt in een communicatieplan met een concrete aanpak gebaseerd op twee sporen: informeren en inspireren. Een aantal middelen die we vanuit het plan hebben geadviseerd worden hieronder toegelicht.

Organiseren en informeren

Voor de communicatie rondom de nieuwe organisatie is er een werkgroep Communicatie KC opgericht die twee keer per maand samenkwam. Een adviseur van TALK ABOUT heeft deze werkgroep geadviseerd en begeleid. De werkgroep is onder andere begonnen met het opstellen van een interne en externe nieuwsbrief om medewerkers en ouders meer te informeren over de ontwikkelingen. TALK ABOUT ondersteunde o.a. bij het schrijven van de teksten voor de nieuwsbrieven.

Studie-avonden

Tijdens een interactieve studie-avond is er op laagdrempelige manier informatie gegeven over de nieuwe organisatie en wat de gevolgen zouden zijn voor de medewerkers. Tijdens deze avond kwamen thema’s aan bod die leefden in beide teams. Hierbij is ook actief inbreng van de medewerkers gevraagd. De input vanuit deze studie-avond is meegenomen in het communicatieplan. Door middel van een tweede studie-avond is stilgestaan bij de invulling van de missie en de kernwaarden. Hierbij kregen de medewerkers ook weer een actieve rol toebedeeld. Tot slot is er in groepjes gezocht naar een passende slogan voor de nieuwe organisatie. Met de input zijn o.a. de nieuwe missie en kernwaarden voor het kindcentrum opgesteld.

Inspireren

Toen de medewerkers voldoende op de hoogte waren van de plannen was het belangrijk om ze te inspireren en te motiveren. Zelf gaven medewerkers aan dat zij elkaar nog niet voldoende kenden en daarom hebben we een Valentijnsactie georganiseerd. Op 14 februari werden alle medewerkers in stijl uitgenodigd. Iedereen ontving een kaart met ‘Love to know you’ en een uitnodiging om te komen speeddaten. De teamkamer werd omgetoverd tot een ‘All you need is love’ ruimte en onder het genot van een bijpassend hapje en drankje stelden collega’s elkaar in 5 rondes allerlei vragen die zij op kaartjes op tafel konden vinden. Zo leerden zij in een kort tijdsbestek aan de hand van vragen elkaar beter kennen. Het doel hiervan was om wat meer verbinding met elkaar en elkaars werk te krijgen. Tijdens de speeddate gingen medewerkers ook als duo op de foto met een groot hart. De polaroids die die dag gemaakt zijn, zijn vervolgens op het hart bevestigd en opgehangen in het gebouw. Een mooie herinnering en zo krijgt iedereen elke dag de kans om te zien wie de collega’s zijn.

 

Beelden

Meer cases

PERSEVENT

8 juli 2024

CONTENT

9 april 2024

Onze klanten