Onze maatschappij stelt steeds hogere eisen aan sociale vaardigheden van jongeren, zoals zelfredzaamheid, doorzettingsvermogen, weerbaarheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Tegelijkertijd is er in het onderwijs niet voldoende ruimte om hier écht aandacht en tijd aan te besteden. Pole4 verzorgt outdoor programma’s, waarin jongeren op een ontspannen en leuke manier deze essentiële vaardigheden leren, in een heerlijke omgeving.

Dat er veel leiderschapscursussen bestaan waar volwassenen ontdekken wie ze zijn of hoe ze de leiding over hun eigen leven kunnen nemen, is een feit. Daarnaast zien we steeds meer coaches die zich richten op jongeren en worden we overstelpt met jongerenreizen & -vakanties. Maar nog niet eerder was er een combi van dit alles: een leiderschapsprogramma voor jongeren. Pole4 biedt een praktische en effectieve training waarin jongeren in de bergen van Mallorca werken aan zichzelf.

In de bergen

Tijdens een 10- of 14-daagse wandeltocht door de bergen van Mallorca leren jongeren op een speelse en uitdagende manier essentiële sociale vaardigheden, waardoor hun zelfvertrouwen en zelfinzicht vergroot worden en ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen treden. Of dat nu een studiekeuze is, het studentenleven of een professionele loopbaan. Ze worden zowel fysiek als mentaal uitgedaagd om verantwoordelijkheid te nemen en keuzes te maken. De deelnemers worden gedurende twee weken heel intensief met zichzelf en met de verwachtingen van anderen geconfronteerd en leren hiermee om te gaan.

Claudia Kranefuss, ouder van deelnemer: “Als we zelfontplooiing, communiceren en samenwerken zo belangrijk vinden in ons eigen leven, waarom zouden we dit dan al niet in een vroeg stadium meegeven aan onze kinderen? Onze zoon vertrok als puber en kwam als jong volwassene terug.”

Time-out or burn-out?

Waarom zijn sociale vaardigheden zo belangrijk voor jongeren? We zien dat steeds meer jongeren vandaag de dag burn-out klachten krijgen. In de periode 2012-2016 was dit al 27 %. (Bron CBS en https://www.skb.nl/nl/nieuws/burn-out-klachten-jongeren-stijgend-probleem.html). Deskundigen noemen hiervoor een aantal oorzaken. Druk door de prestatiemaatschappij, digitalisering, maar ook te weinig veerkracht bij de huidige generatie jongeren. Tegelijk lijkt er door het overvolle cognitieve onderwijsprogramma steeds minder ruimte te zijn om aandacht te besteden aan social skills die de jeugd kan leren omgaan met de bovenstaande oorzaken. Er ontstaat een serieuze kloof, die volgens de initiatiefnemers van Pole4 vrij eenvoudig effectief aan te pakken is. Tijdens het trainingsprogramma leren deelnemers een time-out te nemen van de druk van school, social media en de maatschappij. Daarnaast doen de jongeren sociale vaardigheden op waar ze hun hele leven profijt van hebben.

Wat leren jong volwassenen bij Pole4 op Mallorca?

Met het outdoor leiderschapsprogramma van Pole4 op Mallorca leren jongeren in de leeftijd van 15 tot 25 jaar op een ongedwongen en vooral leuke manier, díe vaardigheden die nodig zijn voor een succesvol leven en of een mooie carrière. Zelfvertrouwen, leiderschap, communiceren, samenwerken, besluitvaardigheid en weerbaarheid: het zijn de belangrijkste competenties voor hun toekomst. Deze reis is een avontuur waar ze de rest van hun leven iets aan hebben. Ze leren zichzelf kennen, samenwerken, plannen, organiseren en relaties opbouwen. Daanaast kunnen ze uitzoeken welke richting ze op willen in de toekomst.

Waarom in de bergen van Mallorca?

Pole4 kiest er bewust voor om het trainingsprogramma niet in een klaslokaal te geven, maar in de bergen van Mallorca. De bergen zijn uitdagend en vragen meer uithuidingsvermogen, waardoor de deelnemers uit hun comfortzone gehaald worden. Dit maakt het leren in de bergen vele malen effectiever, dan op een andere plek.

In Amerika een beproefd concept, nieuw in Nederland

Pole4 is een stichting die geleid wordt door een team van professionele leiderschapstrainers en –coaches. De oprichter is Bart van Amerongen, leiderschapscoach en fanatiek bergsporter. Hij kwam in aanraking met de positieve kanten van leiderschapstraining voor jongeren in Amerika. Bart: “Daar werd me verteld dat Nederland na de Amerikanen de meeste deelnemers levert aan hun programma’s. Voor mij was dat de trigger om een goed programma voor Nederlandse jongeren te ontwikkelen. Hieraan is blijkbaar veel behoefte in onze samenleving. Ons programma sluit prima aan bij het middelbaar onderwijs in Nederland, sommige scholen geven hiervoor ook verlof. Bovendien is het een heel goede aanvulling op een tussenjaar.”

Over Pole4

Pole4 richt zich op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en leiderschapskwaliteiten bij jongeren. De stichting doet dit uit de overtuiging, dat hier op school of tijdens de studie niet voldoende aandacht aan besteed wordt. Nadruk in het trainingsprogramma ligt op menselijkheid en sociale vaardigheden die uiteindelijk zorgen voor meer zelfvertrouwen en een gezonde kijk op de toekomst.

Praktische info

Trainingsprogramma voor 15 tot 19 jaar in 2020
24.04 – 03.05
03.07 – 12.07
05.07 – 18.07
16.10 – 25.10

Trainingsprogramma voor 17 tot 25 jaar in 2020
27.05 – 10.6